Hình Ảnh Sinh Hoạt


Tết Trung Thu 2010 tại Thánh Thất Portland, Oregon

Tết Trung Thu 2010, Thánh Thất PortlandTết Trung Thu 2010 tại Thánh Thất Austin, Texas

Tết Trung Thu 2010 - Thánh Thất AustinLễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Wichita, Kansas (Sept 4th and 5th, 2010)

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Wichita, Kansas


Lễ An Vị Thánh Tượng tại Thánh Thất Cao Đài Austin, Texas

Lễ An Vị Thánh Tượng tại Thánh Thất AustinHình ảnh Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới 2010 - Đại Hội Kỳ 5

Comments