Hình Ảnh Sinh Hoạt

Ngày 1 - Thứ 7, 2 tháng 7, năm 2011

Trại Hè Tiến Bước 2011 - Day 1


Ngày 2 - Chủ Nhật, 3 tháng 7, năm 2011

Trại Hè Tiến Bước 2011 - Day 2Ngày 3 - Thứ Hai, 4 tháng 7, năm 2011

Trại Hè Tiến Bước 2011 - Day 3


Comments