Chương Trình

Trại Tiến Bước II

Chương Trình Trại – Camp Program

Thứ Năm – Thursday July 4th, 2013

·         Rước và đón quan khách và trại sinh

·         Sắp xếp nơi nghỉ ngơi

·         Dựng cổng trại

·         Dựng lều

·         Ghi danh nhập trại, chia lều

 

Thứ Sáu – Friday July 5th

·         Lễ Khai mạc trại

·         Khóa 1: Hàng ngủ và cách tập họp, hiệu còi, cách chào

·         Khóa 2: Khái quát về cách trò chơi, an Toàn và Tâm lý trẻ em

·         Các trò chơi tiếp sức – tranh tài giữa các đội

·         Khóa 3: Public Speaking & Phân Biện Giữa Cái Phải và Cái Quấy - Chính và Tà

·         Khóa 4: Lửa trại và văn nghệ

·         Lửa Trại - các đội thi đua

 

 

Thứ Bảy – Saturday July 6th

·         Khóa 5: Cách Tổ Chức Trò Chơi Lớn

·         Chơi trò chơi lớn – các đội thi đua

·         Khóa 6: Người Thành Viên Đại Đạo Thanh Niên Hội

·         Khóa 7: Lãnh Đạo

·         Khóa 8: Lập Chương Trình Sinh Hoạt

·         Thi đua nhóm lửa đốt dây – các đội thi đua

·         Thi đua nấu ăn – các đội thi đua

·         Bế Mạc

 

Chúa Nhật – Sunday July 7th

·         Chia tay & rời đất trại

·         Ăn trưa và cúng tại Thánh Thất

·         Thăm viếng Seattle

Comments