Tin Tức‎ > ‎Cáo Phó - Phân Ưu‎ > ‎

Cáo Phó - HT Trần Văn Hát

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: chồng, cha của chúng tôi là:

Hiền Tài TRẦN VĂN HÁT

Cựu Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tại Louisiana.

Cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Louisiana

đã qui vị lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2011

Tại New Orleans Louisiana

Hưởng Thọ.74 Tuổi

Chương Trình Tang Lễ

-    Thứ Năm ngày 9 tháng 6 năm 2011, lúc 7:00PM Lễ Phát tang tại Thánh Thất Cao Đài New Orleans

-    Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối:  thăm viếng và cầu nguyện tại Mothe Funeral Home, 2100 Westbank Expressway, Harvey, Louisiana 70058

-    Thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 9 giờ sáng lễ di quan và hoả táng tại đường Canal St.


 Tang Gia Đồng Khấp Báo

 -    Vợ: Quả phụ Trần Văn Hát, nhũ danh Đặng thị The

-    Trưởng Nam: Trần Quốc Quang, vợ và các con.

-    Trưởng Nữ: Trần thị Lệ Trinh, Chồng và các con.

-    Thứ Nam: Trần Quốc Hưng

-    Thứ Nữ: Trần thị Lệ Hà và con                           

 

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.

Comments