Tin Tức‎ > ‎

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ VI - Thông Báo 01

posted Jun 23, 2012, 5:42 AM by DDTNH HaiNgoai   [ updated Jun 28, 2012, 1:45 PM by Hai Binh's Family ]
Địa điểm: Thánh Thất CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS, 8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071
Thời gian: Lễ Lao Động Hoa Kỳ, vào ngày 1 và 2, tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày 16 và 17 tháng 7 năm Nhân Thìn)

Comments