Tin Tức‎ > ‎

Kháng Nghị Thư Gửi Chính Phủ Nước CHXHCNVN

posted Sep 10, 2013, 1:52 PM by DDTNH WebAdmin

V/v Báo Xa Lộ Pháp Luật đã đăng loạt bài về Đạo Cao Đài qua các số báo 33, 34, 35, và 36 mang nội dung bôi nhọ Đạo Cao Đài, đồng thời có chủ ý xúc phạm Đấng Giáo Chủ, Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Comments