Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Giàu

posted Apr 28, 2012, 5:02 PM by Hai Binh's Family
Toàn thể Đệ Muội Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng Các Đấng Thiêng Liêng độ trì cho Hương Linh Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Giàu được sớm về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Comments