Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu đến Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và Tang Quyến

posted Sep 20, 2013, 7:05 AM by Hai Binh's Family
Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng 
Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và tang quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vuong Bồ Tát bố hóa 
độ rỗi chon linh Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn sớm đuợc siêu thăng, 
yên nghỉ noi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, và đuợc cao thăng Thiên Vị.

Comments