Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu G/Đ Nữ Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

posted Jun 13, 2017, 10:28 AM by Hai Binh's Family

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Hiền Huynh Ngô Khắc Vũ,

Hộ Vụ Thánh Thất San Jose, là:

 Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

Đã qui vị vào lúc....

Comments