Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu Gia Đình Cựu CTS ĐỖ DANH DỰ Đã Qui Vị

posted Mar 17, 2014, 1:50 PM by Hai Binh's Family   [ updated Mar 17, 2014, 2:21 PM ]
Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Trưởng Đỗ Thanh Hải cùng tang gia hiếu quyến. 
Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh ĐỖ DANH DỰ 
sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.
Comments