Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu H/H Phạm Thành Nên

posted Jul 12, 2012, 11:39 PM by Hai Binh's Family

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Hiền Huynh Phạm Thành Nên và tang quyến. Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh Hiền Tỷ Cựu PTS DƯƠNG THỊ KIM HOA sớm đuợc siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng Thiên Vị.
Comments