Tin Tức‎ > ‎

Quan Điểm

posted Sep 3, 2016, 6:49 AM by Hai Binh's Family   [ updated Sep 3, 2016, 6:55 AM ]
Trích Yếu: V/v Bài tham luận "Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo" và 
Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8
Ngày 4 tháng 9, 2016 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Thân
Tại Thánh Thất Houston, 841 South Breeze, Houston Texas

Chi tiết bài Quan Điểm
Comments