Home

Chào mừng quý khách viếng thăm trang mạng của Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (ĐĐTNH-HN).  Trang mạng này được thành lập để chuyển đạt những tin tức, tài liệu, hình ảnh, ý hướng phát triển, cũng như những thành quả đạt được của ĐĐTNH-HN đến các Hội Viên, Đồng Đạo, và quý khách xa gần.

* Năm Điều Tâm Nguyện Của Hội Viên Đại Đạo Thanh Niên Hội:
  1. Trung thành với Đạo
  2. Phục vụ nhơn sanh
  3. Kính yêu cha mẹ
  4. Vâng lời huynh trưởng
  5. Luôn luôn cầu tiến
* Tiêu Ngữ và Hoài Vọng của Hội:

"Bảo Sanh", "Nhân Nghĩa", "Công Bằng"

Khẩu Hiệu

"Quyết Tâm", "Đoàn Kết"
facebook


Image result for amazonsmileTin Tức Mới Nhất

Showing posts 1 - 10 of 65. View more »