Đại Hội‎ > ‎

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 8


Địa điểm: Thánh Thất San Jose, California
1479 South White Road, San Jose, CA 95127 (Map - StreetView)


Thời gian: Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2016


"HỌC ĐẠO, GIÚP ĐỜI
"STUDY HARD, PLAY HARD"

Kính mời tham dự Đại Hội TTNCĐTG Kỳ 8
Ċ
Viet Mai,
Jan 22, 2016, 7:52 PM
Ċ
Hai Binh's Family,
May 31, 2016, 7:36 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
May 31, 2016, 7:47 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
May 31, 2016, 7:36 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
May 31, 2016, 7:36 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
May 31, 2016, 7:36 AM
Comments