Tổ Chức‎ > ‎

Ban Chấp Hành - 2010-2012


 Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh President
 Phó Hội Trưởng Nội Vụ Lê Tuấn Anh Vice President Internal Affairs
 Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Nguyễn Tấn Vũ Vice President External Affairs
 Tổng Thư Ký Trương Nguyễn Đăng Khoa General Secretary
 Thủ Quỹ Tạ Ánh Minh Treasurer
   
Trưởng Ban Văn-Hóa Xã-Hội Nguyễn Thái Liêu Bảo Trân Chief Commissioner of Cultural and Social Committee
Trưởng Ban Văn-Thể-Mỹ Phạm Tú Chief Commissioner of Literature-Arts-Sports Committee
Trưởng Ban Tổ-Chức Kế-Hoạch Trần Trung Dung Chief Commissioner of Organization and Planning Committee
Trưởng Ban Kỷ-Thuật  Đỗ Thanh HảiChief Commissioner of Information Technology Committee
Trưởng Ban Kinh-Tế Tài-Chánh  Ngô Thiện Đức
 Trần Minh Thành
 Chief Commissioner of Economic and Financial Committee    
   
 Ban Cố Vấn Chỉ Đạo Trần Minh Thành
 Ngô Thiện Đức
 Lê Minh Hoàng
 Võ Thành Tâm 
 Trần Chí Dũng
Advisers 

Comments