Tổ Chức‎ > ‎

Ban Tổ Chức ĐHTNHNCĐ Thế Giới Lần I

Board Members:
 • Phạm Cao Công Khanh (Portland, OR)
 • Thái Nguyễn Quế Châu (Westminster, CA)
 • Trần Dũng (Federal Way, WA)
 • Dương Thanh Vân (Renton, WA)
 • Nguyễn Lan-Anh (Montreal, Canada)
 • Hồ Phước (resign - San Bernardino, CA)
 • Lê Lộc (Mountain View, TX)
 • Trần Minh Thành (resign - San Jose, CA)
 • Nguyễn Diễm (resign - San Diego, CA)
 • Nguyễn Thanh Hiền (Sydney, Australia)
 • Lê Tuấn Anh (substitute - New Orleans, LA)
 • Phú Lục Long (Calgary, Canada)
 • Trương Trọng Nhân (Westminster, CA)

Conference Committee:
 • Sound system: Huỳnh Sơn
 • Music Entertainment: Phạm Tú
 • Technical System and Stage Preparation: Võ Khánh
 • Volunteer Resource: Trương Nguyễn Đăng Khoa, Trương Trọng Nhân
 • Receptionists: Việt Trinh, Kim Kha, Ngọc Linh, Ngọc Liễu
 • Decoration: Đặng Khanh, Lan Anh
 • Ẩm Thực: Châu Đạo California
 • Security: Lê Long, Trần Nghĩa
 • Press Release: Ngô Thiện Đức
 • Transportation: Trương Trọng Nhân
 • Treasurer: Thái Nguyễn Thiên Chương
 • First Aid: Thái Nguyễn Quế Châu
 • Photography: Jason Hồ Thi, Phong
 • Scrap Book: Vân Long, Quế Châu, Phạm Dũng, Nguyễn Diễm
 • Lodging Research: Bùi Trí
 • Registration & Invitation Letter: Trí, Dũng, Khánh, Trọng Nhân
 • Conference Evaluation: Quang, Nguyên, Thu, Vân Long
 • Program Manager: Dũng, Trọng Nhân, Thiện Đức, Phạm Khánh
 • MC: Dũng, Trọng Nhân, Thiện Đức
 • Budgeting/Cost Projection: Bùi Trí
 • Pre & Post conference event: Thiên Chương, Tài Nhân
 • Logo: Nguyên Lâm
 • Conference Theme Song: Phạm Tú
 • Conference Gate: Decoration Committee
 • Souvenirs and Pins: Trần Dũng, Thiên Chương
 • Website: Khánh, Phạm Dũng, Thanh Vân
 • Conference Workbook: Trần Dũng, Thiên Chương, Trương Nguyễn Đăng Khoa
Comments