Tổ Chức‎ > ‎

Ban Chấp Hành - 2007-2010

Hội Trưởng                                : Ngô Thiện Đức
Phó Hội Trưởng - Nội Vụ          : Võ Thành Tâm
Phó Hội Trưởng - Ngoại Vụ       : Nguyễn Kim Thế Vinh
Tổng Thư Ký                             : Trần Trung Dũng
Thủ Quỹ                                     : Hồ Thảo Trang, Nguyễn Huỳnh Mai
Kiểm Soát                                  : Trần Minh Thành, Lâm Nguyên
Comments