Chào mừng quý bạn-hữu viếng thăm trang nhà của Đại-Đạo Thanh-Niên Hội Hải-Ngoại (ĐĐTNH-HN). Trang mạng này được thiết-lập để chuyển đạt những tin-tức, tài-liệu, hình-ảnh, ý-hướng phát triển, cũng như những thành quả đạt được của ĐĐTNH-HN đến các Hội Viên, quý Đồng Đạo, và quý bạn-hữu xa gần.

* Năm Điều Tâm Nguyện Của Hội Viên Đại Đạo Thanh Niên Hội:

    1. Trung thành với Đạo
    2. Phục vụ nhơn sanh
    3. Kính yêu cha mẹ
    4. Vâng lời huynh trưởng
    5. Luôn luôn cầu tiến

* Tiêu Ngữ và Hoài Vọng của Hội:

"Bảo Sanh", "Nhân Nghĩa", "Công Bằng"

* Khẩu Hiệu

"Quyết Tâm", "Đoàn Kết"

Cung Chúc Tân Xuân - Canh-Tý - 2020
facebook
Image result for amazonsmile