Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo

    • Đại Ân Xá - Từ Hòa - Nhân Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo, Rằm Hạ Ngươn 2010