Cáo Phó - HT Trần Văn Hát

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: chồng, cha của chúng tôi là:

Hiền Tài TRẦN VĂN HÁT

Cựu Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tại Louisiana.

Cựu Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Louisiana

đã qui vị lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2011

Tại New Orleans Louisiana

Hưởng Thọ.74 Tuổi

Chương Trình Tang Lễ

- Thứ Năm ngày 9 tháng 6 năm 2011, lúc 7:00PM Lễ Phát tang tại Thánh Thất Cao Đài New Orleans

- Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối: thăm viếng và cầu nguyện tại Mothe Funeral Home, 2100 Westbank Expressway, Harvey, Louisiana 70058

- Thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 9 giờ sáng lễ di quan và hoả táng tại đường Canal St.

Tang Gia Đồng Khấp Báo

- Vợ: Quả phụ Trần Văn Hát, nhũ danh Đặng thị The

- Trưởng Nam: Trần Quốc Quang, vợ và các con.

- Trưởng Nữ: Trần thị Lệ Trinh, Chồng và các con.

- Thứ Nam: Trần Quốc Hưng

- Thứ Nữ: Trần thị Lệ Hà và con

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.