Phân Ưu - Huỳnh Thị Hội

PHÂN ƯU

Nhận được tin thân mẫu của Hiền Huynh Nguyễn Thế Long, (Phó Trị Sự Thánh Thất San Jose và là thành viên ĐĐTNH) là:

Bà Huỳnh Thị Hội

Vừa qui vị tại tiểu bang Minnesota, Hoa kỳ

Hưởng thọ 77 tuổi.

ĐĐTNH-Quận Hội Santa Clara thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh và tang quyến.

XIn cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng ban rưới hồng ân cho cố Đạo hữu Huỳnh Thị Hội được an nhàn trên con đường thiêng liêng hằng sống.

ĐĐTNH-Quận Hội Santa Clara