Phân Ưu - Trương Thị Ánh Hồng

PHÂN ƯU

ĐĐTNH - Quận Hội Santa Clara vừa nhận được tin buồn

Hiền Tỷ của Thông Sự Trương Công Lý thuộc Bàn Trị Sự Hương Đạo San Jose 2 và là thành viên của ĐTNH Santa Clara là :

Đạo Hữu TRƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG

đã qui vị vào lúc 11 giờ 54 phút tối ngày mùng 6 tháng 3 năm Quý Tỵ

( nhằm ngày 15/04/2013 )

tại hành phố San Jose, California

Hưởng Dương : 45 tuổi

Toàn thể Anh Chị Em Đai Đạo Thanh Niên Hội Santa Clara xin thành thật chia buồn cùng Thông Sự Trương Công Lý và toàn thể tang quyến,

Xin thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho hương linh cố Đạo Hữu Trương Thị Ánh Hồng được sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH THẬT CHIA BUỒN.

ĐẠI ĐẠI THANH NIÊN HỘI - QUẬN HỘI SANTA CLARA