Chúc Mừng Nguyễn Vũ và Guo Fei

Post date: Mar 17, 2014 9:08:22 PM

Chúc Mừng Nguyễn Vũ & Guo Fei

Mến chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!