Lễ Đặt Viên Gạch Khởi Công Xây Dựng Thánh Thất Cao Đài Georgia

Post date: Mar 25, 2012 12:00:58 PM

Kính thưa H/H CTS Nguyễn Thanh Bường

H/H PTS Nguyễn Hữu Trường

H/H PTS Võ Thái Hiền

Tiểu đệ Thế Vinh xin kính chuyển Thư Chúc Mừng của BCH ĐĐTNH-Hải Ngoại đến Bàn Trị Sự cùng quý đồng đạo tại Thánh Thất Georgia nhân ngày Lễ Khởi công đặi viên gạch cho việc xây dựng ngôi Thờ phượng Thánh Thất Georgia

Xin quý Hiền Huynh vui lòng mở file đính kèm và nếu tiện việc sắp xếp của Ban Tổ Chức, hiền muội Bảo Trân sẽ thay mặt BCH đọc thư chúc mừng nhân ngày Lễ trọng đạy này.

Chúng đệ muội xin cầu nguyện ơn trên Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều phước lành, ân huệ cho toàn thể quý Hiền Huynh cùng quý đồng Đạo trong công cuộc xây dựng mau chóng được hoàn thành

Kính thư

Nguyễn Kim Thế Vinh