Phân Ưu Cố Đạo Hữu Trần Thị Thiệt

Post date: Apr 6, 2012 8:58:39 PM

Toàn thể Đệ Muội Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Hiền Huynh Trần Minh Thành và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng Các Đấng Thiêng Liêng độ trì cho Hương Linh Cố Đạo Hữu TRẦN THỊ THIỆT được sớm về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.