Phân Ưu Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Giàu

Post date: Apr 29, 2012 12:02:31 AM

Toàn thể Đệ Muội Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng Các Đấng Thiêng Liêng độ trì cho Hương Linh Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Giàu được sớm về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.