Phân Ưu cùng HH Nguyễn Thế Long

Post date: Apr 17, 2013 3:27:05 PM

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng hiền huynh Nguyễn Thế Long và tang quyến. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền tỷ Huỳnh Thị Hội sớm đuợc siêu thăng, yên nghỉ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Phân Ưu Poster