Phân Ưu đến Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và Tang Quyến

Post date: Sep 20, 2013 2:05:30 PM

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng

Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và tang quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vuong Bồ Tát bố hóa

độ rỗi chon linh Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn sớm đuợc siêu thăng,

yên nghỉ noi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, và đuợc cao thăng Thiên Vị.

Phân Ưu Poster