Phân Ưu H/H Phạm Thành Nên

Post date: Jul 13, 2012 6:39:14 AM

PHÂN ƯU Hiền Huynh PHẠM THÀNH NÊN và Tang Quyến (poster)

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Hiền Huynh Phạm Thành Nên và tang quyến. Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh Hiền Tỷ Cựu PTS DƯƠNG THỊ KIM HOA sớm đuợc siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng Thiên Vị.