Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng TIẾN BƯỚC II - Thông Báo 1

Post date: Apr 17, 2013 3:45:48 PM

ĐĐTNH Hải Ngoại sẽ tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng TIẾN BƯỚC 2 tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ vào các ngày 5, 6, và 7 tháng 7 năm 2013, dịp nghĩ lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

Địa điểm tổ chức: Lake Sammamish State Park

2000 NW Sammamish Rd.

Issaquah, Washington, 98027 - USA

Kính mong các Huynh Tỷ Đệ Muội sắp xếp thời gian để về tham dự trại TIẾN BƯỚC kỳ 2 này. Chi tiết chương trình Trại sẽ được cập nhật thường xuyên vào các thông báo tới.