Chương Trình

Trại Tiến Bước II

Chương Trình Trại – Camp Program

Thứ Năm – Thursday July 4th, 2013

· Rước và đón quan khách và trại sinh

· Sắp xếp nơi nghỉ ngơi

· Dựng cổng trại

· Dựng lều

· Ghi danh nhập trại, chia lều

Thứ Sáu – Friday July 5th

· Lễ Khai mạc trại

· Khóa 1: Hàng ngủ và cách tập họp, hiệu còi, cách chào

· Khóa 2: Khái quát về cách trò chơi, an Toàn và Tâm lý trẻ em

· Các trò chơi tiếp sức – tranh tài giữa các đội

· Khóa 3: Public Speaking & Phân Biện Giữa Cái Phải và Cái Quấy - Chính và Tà

· Khóa 4: Lửa trại và văn nghệ

· Lửa Trại - các đội thi đua

Thứ Bảy – Saturday July 6th

· Khóa 5: Cách Tổ Chức Trò Chơi Lớn

· Chơi trò chơi lớn – các đội thi đua

· Khóa 6: Người Thành Viên Đại Đạo Thanh Niên Hội

· Khóa 7: Lãnh Đạo

· Khóa 8: Lập Chương Trình Sinh Hoạt

· Thi đua nhóm lửa đốt dây – các đội thi đua

· Thi đua nấu ăn – các đội thi đua

· Bế Mạc

Chúa Nhật – Sunday July 7th

· Chia tay & rời đất trại

· Ăn trưa và cúng tại Thánh Thất

· Thăm viếng Seattle