Hành Khúc Tiến Bước

Hành Khúc Tiến Bước Phạm Tú 28/06/2011

Trại hè Tiến bước Tiến bước……....vui thiệt là vui.

Đại ĐạoThanh niên về đây.......... đông thiệt là đông.

Hăng say tham gia huấn luyện.

Anh em thi đua gắng học.

Dìu dắt thế hệ mai sau..

Tiến bước, tiến bước lên, Thanh niên Hội Cao Đài.

Anh em ơi cùng đi, xây đắp một ngày mai.

Nào ta hãy, góp công sức cho Đại-Đạo.

Xiết tay nhau, nguyện tô thắm cho cuộc Đời.

Tiến bước tiến bước lên, Thanh niên Hội Cao Đài.

Anh em vai kề vai. Liên kết tình thân ái.

Nào ta cố, gắng học tốt cho thành người.

Quyết vinh danh, cho Đại-Đạo anh em ơi. … Ơi.. Ơi….

Mang ấm no thanh bình, trên khắp quê hương.

Mang đức tin cho người, hạnh phúc yêu thương.

Dù gian nguy, ngăn cản bước chân đi.

Dù chông gai, ta quyết không ngần ngại.

Theo gót chân oanh liệt, các đấng cha anh.

Đem ánh sáng nhiệm màu, về với khung trời xanh.

Nào bạn ơi, mau tiến bước bên nhau.

Cùng lập công, bồi đức cho cuộc đời.

Trại hè Tiến bước Tiến bước……....vui thiệt là vui.

Đại ĐạoThanh niên về đây.......... đông thiệt là đông…..

Hăng say tham gia huấn luyện.

Anh em thi đua gắng học.

Dìu dắt thế hệ mai sau.. (2 times)