THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Trích yếu: V/v Tổ Chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng TIẾN BƯỚC Kỳ II, năm 2013

Kính thưa Chư Chức Sắc, Chư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo.

Chư Chức Việc cùng quý Đồng Đạo.

Quý Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên Cao Đài.

Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội, Hải Ngoại xin trân trọng thông báo đến Quý Vị về Trại Hè Huấn Luyện Huynh Trưởng TIẾN BƯỚC lần thứ nhì sẽ được tổ chức tại Seattle, WA:

Lake Sammamish State Park

2000 NW Sammamish Rd.

Issaquah, Washington, 98027, Hoa Kỳ.

Vào các ngày

Ngày 05 đến ngày 07 tháng 07, năm 2013 ( nhằm ngày 28, 29 và 30 năm Quý Tỵ )

Mục đích của Trại TIẾN BƯỚC-II nhằm cung cấp cho Thanh Thiếu niên Đại Đạo những kỷ năng kiến thức cơ bản và thông dụng trong việc điều hành tổ chức sinh hoạt đoàn thể.

Nay Ban Chấp Hành ĐĐTNH-Hải Ngoại kính thông báo đến quý vị để các bạn Thanh Thiếu niên chuẩn bị sắp xếp thời gian đến tham dự đông đủ. Chi tiết về Chương trình và Thư mời sẽ gởi đến quý vị trong thời gian gần đây. Rất mong gặp lại Anh Chị Em trong kỳ trại lần này

Chân thành cảm tạ

California ngày 10/04/2013

TM BCH ĐĐTNH-Hải Ngoại

Trương Nguyễn Đăng Khoa

P. Hội Trưởng