Hội Ca

Hội Ca được áp dụng chính thức khi hành lễ chào Hội Kỳ.

Nhạc :

Lời : Cố Huynh Trưỡng NGUYỄN BỈNH SANH

Đạo Hiệu: MINH SỰ

Nầy anh em ơi!

Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi

Đại Đạo Thanh Niên đi lên con đường Đạo Đức. Noi gương tiền nhân lập công bồi đức. Vương lên sức sống thanh niên, đoàn kết chí cao, bão truyền CHƠN PHÁP, phục vụ nhơn sanh. Sức khỏe kiên cường, tâm trí huệ quang.

Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi.

Nêu cao THANH KỲ phấp phới nơi nơi. Xây dựng cuộc đời, bằng mọi tình thương CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, NHÂN NGHĨA, ĐẠI ĐỒNG. Nhân loại hòa đồng, Đạo Đời tương đắc.

Ý chí thanh niên quyết tâm thẳng bước. Đường lên phía trước, ánh sáng chan hòa. Vạn vật tưng bừng mừng chúng ta đi.

Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi.

Con đường soi sang dẫn đến đỉnh CAO. ĐÀI sen nở rộ chờ đón chơn tu.

Anh em ơi! Đứng lên cùng đi, đứng lên cùng đi, đứng lên cùng đi.